- Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com -

gülistan sadi şirazi, özetiKitap bir önsöz ve on sekiz kısa hikayeden oluşmaktadır. Bu kısa hikayeleri her an her yerde okuyabilirsiniz. Hikayelerde padişahların davranış ve tutumları, kendini tanıma, büyüklerin sözünü dinlemenin önemi, aşk, sabırla ve azimle amacına doğru ilerlemek, ilim irfan sahibi olmanın önemi, insanlarla iletişimde dilin önemi gibi ana fikirlere yer verilmiştir. Kitap [1]tan birkaç hikaye özeti aşağıdadır:

Leyla ile Mecnun

Zamanın birinde bir arap [2] beyine Mecnun’dan söz açarlar. Leyla’nın aşkın [3]dan çöllere düştüğü bilgisi verilir. Melik Mecnun’u huzuruna ister. Mecnun gelir. Melik Mecnun’a neden çöllere düştüğünü akli dengesinin yerinde olup olmadığını sorar. Mecnun da kendisinin yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını söyler.

Melik Leyla’nın getirilmesini ister. Leyla da gelir. Melik bakar ki kız kara [4], kuru biridir. Mecnun’a bunun için mi çöllere düştüğünü tekrar sorar. Mecnun da Leyla’ya olan aşkımı anlayabilmeniz için benim gözümden ona bakabilmeniz gerekir. İşte o zaman onun değerini, sırrını anlarsınız şeklinde yanıt verir.

Gemiden Korkan Köle

Devrin birinde bir padişah kölesiyle beraber gemiye biner. Köle daha önce hiç gemiye binmediği için telaş içindedir ve tir tir titrer durur. Padişah bu durumdan aşırı derecede rahatsız olur. Ne yapabileceğini düşünür. Gemideki bir derviş işe karışır ve köleyi denize atma fikrini söyler. Padişah itiraz etse de sonrasında ikna olur.

Köleyi denize [5] atarlar ve sonrasında iple çekerler. Kölenin titremesi geçer. Derviş kölenin artık gemiyi bir kurtuluş aracı olarak gördüğünü ve korkusunun geçtiğini belirtir. Daha öncesinde gemiyi bir endişe aracı olarak gören köle artık gemiye sıkı sıkı tutunur. Gemi olmasa boğulacağını öğrenir. Bir derde düşmeyen kurtuluşun faydasını bilemez.

neslihan imza
Neslihan KUTLUArka Kapak Bilgisi

Sadi, hikmetli öğütler ve unutulmaz ibretler içeren hikaye geleneğimizin zirve isimlerinden biridir. Sadi’nin Gülistan adlı bu eseri, birbirinden çarpıcı hikayeler ve ilgi çekici karakterler içerir. Yazar, okurunu bazen çöllerde, bazen şehirlerde gezdirir. Bazen bir öğrenci, bazen de bir tüccarla tanıştırır. Ama eser bütün gücünü çarpıcılıktan ve ilginçlikten değil, özellikle bu hikayelerin derinlerinde yatan anlamlardan alır.

Gülistan, bütün İslam toplumlarınca çok beğenilmiş, yüz [6] yıllardır okunmuş ve okutulmuş, böylece bir başucu kitabı haline gelmiştir. Bugünden geçmişe bakılınca, Gülistan, tartışmasız olarak İslam edebiyat birikiminin en başlarında yer alan birkaç kitaptan biri olmuştur. Yayınevimizce sunulan bu çeviri ise, alanının yetkin akademisyenlerinden Azmi Bilgin’in çalışması olup, gerek dilindeki akıcılık ve sadelik, gerekse aydınlatıcı dipnotlarıyla her yaştan okurun başucu kitaplarından biri olmaya aday.

Kitap Bilgileri

Adı: Gülistan
Yazarı: Sadi Şirazi
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Kapı Yayınları
Basım Yılı: 2006

“Sadi Şirazi” – Hakkında Bilgi

Sadi Şirazi, 1193 ile 1292 yılları arasında yaşamış, İran’ın olduğu kadar bütün Doğu dünyasının en büyük filozof şairlerinden biridir. Güney Azerbaycan’ın veya diğer bir söyleyişle Güneybatı İran’ın büyük sanat ve kültür merkezlerinden biri olan Şiraz’da doğduğu için “Şirazî” (Şirazlı) diye anılır. Sâdi, çocukluk yıllarında bir süre Şiraz’da, daha sonra, o zamanlar Ortadoğu’nun en büyük bilim yuvalarından biri olan Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nde okudu. Hayatının ilk gençlik çağından sonraki yıllarında, çok uzun süren bir seyahat ve maceralar devresi vardır.

Arabistan’da, Mısır’da dolaştı, bir ara, Haçlılar’a karşı savaşan Türk [7] – İslâm kuvvetlerinde görev aldı, Fransız şövalyelerine esir düşerek yıllarca ağır istihkâm işlerinde çalıştırıldı. Sonraları, bilgisine hayran kalan Suriyeli bir tacir, fidye vererek, Sadi’yi Haçlılar’ın elinden kurtardı; kızı ile evlendirerek himayesine aldı. Sâdi’nin evlilik hayatı mutlu geçmemiştir. Karısı onu, daima, babasının kurtardığı bir köle olarak görmüş, ona karşı çok kötü davranmıştır. Şair, en sonunda, evini barkını bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Acılarla dolu geçen bu evlilik hayatından kalan hâtıralarının izleri, onun bir kısım eserlerinde yer almıştır. Anadolu’yu, Çin’i, Hindistan’ı da dolaşan Sâdi, yaşının olgun çağlarında Şirâz’a döndü, bundan sonraki hayatını tamamen şiire, ilme, kültüre vererek ölmez eserlerini yarattı, 98 yaşına kadar yaşadı. Geniş bilgisinden, iyi ahlâkından ötürü, bütün Doğu kaynaklarında, “Şeyh Sâdi” diye anılır.

Eski biyografi eserleri Sadî’nin hayatını anlatırken, onun 10 yaşından sonraki ilk 30 yılını devamlı bir öğrenme aşkı ile, ikinci 30 yılını sonu gelmez seyahatlerle, üçüncü 30 yılını da engin değerdeki eserlerini vücuda getirmekle geçirdiğini kaydederler. Sâdî, ana dili olan Farsça’dan başka, Arapça, Hintçe, Lâtince de bilirdi.


Yazının kaynağı: Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com

Yazının bağlantısı: https://kitap.cokbilgi.com/roman/gulistan-sadi-sirazi-ozeti/

URLs in this post:

[1] Kitap: https://kitap.cokbilgi.com/

[2] arap: https://www.cokbilgi.com/yazi/arap-alfabesi/

[3] aşkın: https://kitap.cokbilgi.com/roman/askin-ev-hali-ahmet-bulut-ozeti/

[4] kara: https://kitap.cokbilgi.com/roman/kucuk-kara-balik-samed-behrengi/

[5] denize: https://kitap.cokbilgi.com/roman/yasli-adam-ve-deniz-ernest-hemingway-ozeti/

[6] yüz: https://www.cokbilgi.com/yazi/yuz-100-temel-eser/

[7] Türk: https://www.cokbilgi.com/yazi/turk-adinin-anlami/

Copyright © 2014 Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com. All rights reserved.