- Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com -

hayat denen oyun özetiHayata gözlerini açan bebek, kendini karmakarışık oyunların içinde bulur. Anne babalar için de çocuk yetiştirmek, bir bakıma çocuğa oynayacağı oyunları öğretmek demektir. Oyunlar kuşaktan kuşağa geçerek varlıklarını sürdürürler. Herhangi bir kişinin önde gelen oyununu, geriye doğru anababası, büyük anababasıyla ilişkilendirmek, ileri doğru da çocuklarında izlemek olanaklar içindedir.

Başarılı bir ruh hekimi işin içine karışmazsa, oyunu öğrenen çocuklar oyunları torunlarına aktaracaklardır. Bu nedenle oyun çözümlemesi, yüz yıllık bir geçmişi ve en az elli yıllık bir geleceği kapsayacak tarihsel bir alan içinde yer almalıdır. Beş ya da daha fazla kuşağı kapsamına alan bu araştırma zinciri, bir yerden kırılırsa geometrik gelişmeyle sonucu etkileyecek durumlar oluşturur.

İnsanlar, kendileriyle aynı oyunu oynayan kişileri arkadaş, dost ve yakın kişiler olarak seçerler. Kitap [1]ta günlük yaşamda oynanan oyunlara yer verilmiştir. İyi bir ruh hekim, kişinin kullandığı cümle [2]lerden benlik durumunu tespit edebilir ve ona göre kendisi de oyuna sürüklenmeden hastasına yardım edebilir. Kişisel roller olarak da isimlendirilen benlik durumları, üçe ayrılır: Kişilerarası etkileşimi bu üç benlik durumu yönlendirir:

1) Anne – Baba Benlik Durumu: Kişiliğin, ebeveyn rolüne girerek diğerlerine nasıl devralmaları konusunda öğüt ve emirler veren kısmıdır.

2) Çocuk Benlik Durumu: Çocuk benlik durumu, somut bakış açısıyla kişiliğimizin çocuksu, bebeksi ya da gelişmemiş yanı gibi algılanmamalıdır. Hangi yaşta, hangi cinste, hangi eğitim seviyesinde, hangi sosyokültürel yapıda olursa olsun, her bireyin bir çocuk benlik durumu vardır ve bunu yeri geldikçe sergilemelidir. 0-7 yaş arasındaki bir çocuğun davranış ve sözlerini bir insanda görüyorsak, bu kişi çocuk benlik durumuyla hareket etmektedir.

3) Yetişkin Benlik Durumu: Yetişkin benlik durumu, kişiliğin akılcı, gerçekçi yanıdır. Toplumsal kurallarla kişisel ihtiyaçlarımız arasındaki denge unsurudur. Yargılayıcı ya da duygusal olmadan, doğru ya da sempatik görünme zorunluluğu hissetmeden aklımızın gereğini yapmak yetişkin benlik sayesinde gerçekleşir. İyi bir ruh hekimi karşısındaki kişinin benlik [3] durumuyla konuştuğunu fark edip ona göre hareket ederse, danışmada ilerleme kaydedebilir.

neslihan imza
Neslihan KUTLUArka Kapak Bilgisi

Çocuk dünyaya gözlerini açtığında kendini karmaşık oyunlar içinde bulur. Bir bakıma çocuk “yetiştirmek” ona oynayacağı oyunları öğretmek demektir. Bu oyunlar kuşaktan kuşağa geçerek varlıklarını, yoğunlukları değişmiş de olsa, bir şekilde sürdürürler. Ve bu eserde göreceğiniz gibi klinik çalışmaya konu edilmiş oyunlar bir bakıma kötü oyunlardır. Herkeste Anababa, Yetişkin ve Çocuk benlikleri vardır. Ve zaman zaman biri diğerine baskın gelir. İyi bir ruh hekimi kişinin kullandığı cümlelerden benlik durumunu tespit edebilir ve ona göre kendisi de oyuna sürüklenmeden hastasına yardım edebilir.

Mesela; “Yeni bir tasarım var zamanında gelebilmekle ilgili.” cümlesi yetişkin cümlesidir. Oysa “Son kez geç kaldım; bir kez daha olmayacak.” ifadesi çocuk cümlesidir ve oyun hazırlığı için bir girişim olabilir. Kısacası, herkeste biraz kaygı vardır. Oyun çözümlemenin amacı bu kaygılı olma durumunu en düşük düzeyde tutabilmektir.

Kitap Bilgileri

Adı: Hayat Denen Oyun
Yazarı: Eric Berne
Sayfa Sayısı: 1216
Yayınevi: Kariyer Yayınları
Basım Yılı: 2001

“Eric Berne” - Hakkında Bilgi

1910 yılında Kanada’da doğdu. Asıl adı Eric Lennard Bernstein’dır.  1931 yılında McGill Üniversitesi’nden mezun oldu, 1935 yılında aynı üniversitede doktorasını tamamladı.  Tıptaki uzmanlığını Yale Üniversitesi’nde psikiyatri dalında yaptı ve bu dönemde psikanaliz ile tanıştı.  Eğitimini 1938 yılında tamamladı ve bir yıl sonra Amerikan vatandaşlığına geçti.  İkinci Dünya Savaşı sırasında orduya ait bir hastanede görev aldığı için psikanaliz çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 1945’te azil edilmesi ile birlikte çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Psikanaliz üzerine birçok makale yayınladı.

San Francisco’da çok sayıda hastanenin grup terapilerini üstlendi. Ayrıca Federn’in Ego Durum modelini geliştirmek için çalıştı. Berne’ün fikirleri, psikanalitik kuramın temelinden türemiştir. Ancak psikanaliz çevreleri Berne’ün fikirlerini sunduğu makaleleri olumsuz yönde tepki vermiştir. 1949 yılında San Francisco Psikanaliz Enstitüsü üyeliğini reddedince Berne’ün psikanalitik kuramdan kopuşu resmileşti. Berne’e göre insanlar arası ilişkiler egonun üç farklı durumu olduğunu belirtmiştir: ebeveyn, çocuk ve yetişkin. Berne bireylerin içinde bulundukları ego durumlarının birbiriyle etkileşimini incelemiştir. Bu kişiler arası etkileşimlere transaksiyon; günlük yaşamda sürekli olarak ortaya çıkan ve yinelenen belirli transaksiyonlara da oyun adını vermiştir.

Berne’ün zamanla geliştirdiği kuramının adı Transaksiyonel Analiz (TA) olarak belirlenmiştir ve 1964 yılında Uluslar Arası Transaksiyonel Analiz Derneği kurulmuştur. Geleneksel psikanaliz çevrelerinin reddine karşın, psikoloji kökenli psikoterapistler TA’yı kullanmaya başlamışlardır ve 2003 yılı itibariyle derneğin dünya çapında 15.000’in üzerinde üyesi bulunmaktadır. Berne 1970 yılında üçüncü evliliğini de boşanma ile sonlandırdıktan birkaç ay sonra kalp krizi sonucu hayata veda etti.


Yazının kaynağı: Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com

Yazının bağlantısı: https://kitap.cokbilgi.com/roman/hayat-denen-oyun-eric-berne/

URLs in this post:

[1] Kitap: https://kitap.cokbilgi.com/

[2] cümle: https://www.cokbilgi.com/yazi/cumlede-anlam/

[3] benlik: https://kitap.cokbilgi.com/etiket/Cocuk-Benlik/

Copyright © 2014 Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com. All rights reserved.