- Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com -

orhun abideleri, muharrem erginProf. Dr. Muharrem Ergin hocamızın Orhun Abideleri adlı eseri, özellikle üniversite öğrencileri için kaynak kitap niteliği taşımaktadır. Kurucusu olduğ Boğaziçi Yayınları’ndan çıkan bu eser, bugün hâlâ yayınevinin en çok sattığı kitaplardan biridir. Orhun Yazıtları hakkındaki araştırmalara çok geç katılan Türklerin, Necip Asım [1] ile başlayan çalışmaları Şemseddin Sami, H. Namık Orkun [2], M. Fuat Köprülü ve Nihal Atsız hocalarla devam etmiş; fakat bu araştırmaların bir kısmı derleme bilgilerden oluştuğu için yüzeysel kalmış bir kısmı ise çok akademik düzeyde çalışmalar şeklinde meydana gelmiştir.

Üniversite öğrencilerinin Eski Türkçe veya Göktürkçe gibi derslerinde kullanılacak ciddi ilk çalışmayı Muharrem Ergin hocamız yapmıştır. Bu çalışma, daha anlaşılabilir düzeyde bir anlatım şeklini seçmiş, yazıtları da tam metin [3] hâlinde sunduğu için öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından kaynak kitap olarak çokça tercih edilmiştir. Kitabın ilk baskısı 2000 yılında İstanbul’da yapılmıştır. Şu anda ise geliştirilmiş yaklaşık 50 baskıyı geride bırakmıştır. Bu alanda yapılan en yetkin çalışmalardan biri olduğunu göstermesi açısından bu da önemlidir.

Kitabın teorik kısmı 25 sayfalık bir bölümden oluşmaktadır. Bu kısımda sunulan bilgiler, açıkçası Eski Türkçenin Göktürkçe koluna ait ciddi bilgiler sunmak adına yetersizdir. Fakat genel bilgiler edinmek adına işe yarayabilir. Özellikle Göktürkçenin yazım kuralları [4], günümüz diline uyarlama ve alfabe hakkında daha ayrıntılı kuramsal bilgiler sunulabilirdi. Bu bölümü takip eden kısımda, özellikle Sergey Malov’un çalışmasından yararlanılarak yazıtlar tam metin olarak sunulmuştur. Bu çalışma içerisinde bulunan bazı dizgi hataları, son baskısında Yavuz TANYERİ [5] tarafından gözden geçirilerek yeniden dizgi hâline getirilmiştir.
Kitabın son kısmında sunulan sözlük, Eski Türkçenin söz varlığı üzerine yapılan çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Çalışma baştan sona titizlik ve akademik bilgiler ışığında ele alınmış, Türkiye [6]‘de yapılan ilk ciddi araştırma ve eserdir. Bu kitabın işlevselliğini, öğreticiliğini ve kapsamını bir adım ileriye taşıyan yeni çalışmalara ilham olduğu için, Türkologlar [7]ın başucu kitaplarından biri sayılmaktadır.

Muharrem Ergin [8]‘in eserinin giriş kısmında, Orhun Âbidelerini tanımladığı o meşhur söz şöyledir:

Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının, Türk askerlik [9] sanatının esasları. Türk gururun ilâhi yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı. Yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numunesi.

Türk milliyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi bir millet yapabilecek eser. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dilinin mübarek kaynağı. Türk yazı dilinin ilk, fakat harikulade işlek örneği. Türk yazı dilinin başlangıcını milâdın ilk asırlarına çıkartan delil. Türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika. Türklüğün en büyük iftihar vesilesi olan eser. İnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları. Dünyanın bugün belki de en büyük meselesi olan Çin hakkında 1250 sene evvelki Türk ikazı…

Arka Kapak Bilgisi

“Orhun Abideleri”; Türk medeniyetinin, kültürünün, tarihinin tek kelimeyle Türk Varlığının şaheser vesikesi. Merhum Profesör Muharrem Ergin´in bu şahesere lâyık çalışması ile bu kitap elinize ulaşmış oluyor. Prof. Ergin´in kıymetli talebesi Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya kitabı elden geçirdi, öğrencilere en uygun şekilde yeniden dizdirdi, renkli sayfalar ve fotoğraflar ilâve edildi.

Kitap Bilgileri

Adı: Orhun Abideleri
Yazarı: Prof. Dr. Muharrem Ergin
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Boğaziçi Yayınları
Basım Yılı: 2010

Kitabın Konusu

Türklerin ilk yazılı belgeleri olan ve Türk yazı dilinin en eski dönemleri hakkında bilgiler veren Orhun Yazıtları hakkında kuramsal bilgiler ve yazıtların tam metinleri kitabın konu kapsamıdır.

“Muharrem Ergin” – Hakkında Bilgi

1925 yılında Azerbaycan’ın Ahıska bölgesinde doğdu. 1943 yılında Balıkesir Lisesi’ni ve 1947 yılında İistanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu bölüme asistan oldu (1951). 1963’te doçent, 1971’de profesör oldu. Bölüm başkanlığı yaptı. Dil sahasındaki araştırmaları yanında, Ortadoğu gazetesinde fikir yazıları da yazdı. Aydınlar Ocağı yöneticiliği yapmıştır. 6 Ocak 1995 tarihinde vefat etti.

Eserleri: Türk Dil Bilgisi, Osmanlıca Dersleri, Dede Korkut Kitabı,Orhun Abideleri, Azeri Türkçesi, Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, Türklerin Soy Kütüğü (sadeleştirme), Miliyetçiler Birleşiniz, Türk Dili I, II, Kadı Burhaneddin Divanı.


Yazının kaynağı: Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com

Yazının bağlantısı: https://kitap.cokbilgi.com/roman/orhun-abideleri-muharrem-ergin-ozet-pdf/

URLs in this post:

[1] Necip Asım: https://www.cokbilgi.com/yazi/necip-asim-hayati-kimdir/

[2] H. Namık Orkun: https://www.cokbilgi.com/yazi/huseyin-namik-orkun-hayati-eserleri/

[3] metin: https://www.cokbilgi.com/yazi/metinlerin-siniflandirilmasi-metin-turleri/

[4] yazım kuralları: https://www.cokbilgi.com/yazi/yazim-imla-kurallari-nelerdir/

[5] Yavuz TANYERİ: https://www.cokbilgi.com/yazi/gokturk-yazisi-ve-orhun-turkcesi-yavuz-tanyeri/

[6] Türkiye: https://turk-dunyasi.cokbilgi.com/turkiye-cumhuriyeti/

[7] Türkologlar: https://www.cokbilgi.com/yazi/onemli-turkologlar/

[8] Muharrem Ergin: https://www.cokbilgi.com/yazi/prof-dr-muharrem-ergin-hayati-kimdir/

[9] askerlik: https://www.cokbilgi.com/yazi/asker-sozleri-1-guzel-sozler/

Copyright © 2014 Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com. All rights reserved.