- Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com -

resimleriyle çocukÇocuğu tanıma ve anlamada, çocuğun olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde resmin önemi büyüktür. Resim etkinliğinin içe kapanık, konuşmayı sevmeyen bireylerde sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ya da kişilik özellikleri dolayısı ile sözlü iletişim [1] kurmakta güçlük çektiğimiz çocuklarda, resmi [2] çocuğu tanıma amaçlı kullanabiliriz.

Bu demek değildir ki sadece çocuğun resmine bakarak kesin yargılara ulaşabiliriz. Böyle bir şey diyemeyiz. Farklı kaynaklardan (test, envanter, veli görüşmesi, öğrenmen ile görüşme) edindiğimiz bilgilerle resmi de kullanarak çocuğu tanımada kullanabiliriz.

Kitapta çocuk resmine ilişkin görüşlerle birlikte, çocuk resminin gelişim aşamaları ve çocuk resminin özellikleri, zekâ, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi bölümleri bulunmaktadır. Çocuk resminin gelişim aşamaları Haluk Yavuzer [3]‘e göre şöyledir:– Karalama evresi (2-4 yaş)
– Şema öncesi dönem (4-7 yaş)
– Şematik dönem (4-7 yaş)
– Gerçekçilik (Gruplaşma) dönemi (9-12 yaş)
– Görünürde doğalcılık dönemi (12-14 yaş)

Kitabın devam eden bölümlerinde yaşına göre örnek resimleri olan çocukların çizdiği resimler yorumlanmıştır. Çocuğun sayfayı kullanış biçimi, figürleri nasıl çizdiği, resimde kimleri çizip kimleri çizmediğine göre yorumlar belirtilmektedir.

Kitapta farklı yaş grubundan ve farklı aile tutumuna sahip, okul başarısı farklı, arkadaş ilşkileri olumlu, kötü veya yetersiz olan çocukların çizimlerine yer verilmesi, kitabı [4] okuyan bir birey için olumlu anlamda katkı sağlamaktadır. Çocukları tanımak veya anlamak isteyen her bireyin bir şeyler bulabileceği gerçekten güzel bir kitap.

neslihan imza
Neslihan KUTLU

Ön Söz Bilgisi

Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, yalın bir anlatım [5] aracı olan resmin önemi büyüktür. Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ya da kişilik özellikleri dolayısıyla sözlü [6] iletişim kurmakta güçlük çekilen çocukları tanımada da önemli bir teşhis aracı olmasını sağlamaktadır.

Resmin yaşlara göre gelişimiyle, özel durumları olan tipik çocuk resimlerini sergilediğim bu kitapta, bireysel yorumlar eğitim açısından yapılan değerlendirmeleri içermektedir. Kuşkusuz çocuğu salt resimlerine bakarak değerlendirmek, genelleme yapmak ve verilen örnekleri kalıp gibi düşünmek hatalı olur.

Standart sorularla bireyler hakkında bazı yargılara varmamızı sağlayan zekâ ve kişilik testlerine ilginin giderek azaldığı günümüzde, uygulanan inceleme ve tanıma araçları arasında önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Resmin önergenlik dönemine kadar çocukların bilişsel yeteneklerini güvenilir ve geçerli bir biçimde ölçebildiğini kabul eden uzmanlar, resmi, kişiliğin duygusal yönünün bilinçaltı yansımalarının ifadeleri olarak değerlendirdiklerinde aynı kabulü göstermemişlerdir. Çünkü resimlerin yorumlanmasında sözkonusu olan öznellik ögesi, neredeyse denetlenemez bir değişkene yol açmaktadır. Deneysel desteklerin bulunmamasına rağmen uzmanlar resimleri bir yakınlık kurma aracı ve kişilik özellikleriyle, algılama yetilerinin dışa vurulması olarak değerlendirmeye devam etmektedirler.

Bu nedenle yaşa, zekâ ve kişilik [7] ve yakın çevre özelliklerine göre bir çocuktan diğerine farklılık gösteren resim etkinliğine yaklaşşımın göreli (rölatif) olması gerekir. Kuramsal bilgi ve uygulamalarım bana, gelişim sürecine koşut olarak, rengiyle, kompozisyon [8]uyla ve içeriğiyle resimde belirgin bir değişimin varlığını öğretti.

Bu çalışmanın amacı resim yoluyla çocuğu tanımak, onun iç dünyası ve yakın çevresiyle olan ilişkileri hakkında bilgi edinmekti. Başka bir deyişle kitap [4]ta resim faaliyeti, psiko-pedagojik ve sosyal bir yansıtma aracı olarak ele alınmaya çalışıldı.

Kitap Bilgileri

Adı: Resmleriyle Çocuk
Yazarı: Haluk Yavuzer
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Basım Yılı: 2013

“Haluk Yavuzer” - Hakkında Bilgi

Haluk Yavuzer İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, profesör. 1961-1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi , Pedagoji Bölümünde okumuş, mezun olmuş aynı bölümde doktorasını 1971 yılında vermiştir. Doktora eğitiminden sonra Londra Üniversitesinde Çocuk Psikolojisi ve Eğitimi ile Çocuk Suçluluğu konusunda incelemeler yapmıştır. Dr. Yavuzer, 1989 yılından itibaren faaliyete geçen ve ana-baba eğitimini amaçlayan Ana-baba Okullarının kurucusudur.

Dr. Yavuzer fakültesini temsilen 2 dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği, 6 yıl da Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği sponsorluğunda 0-6 yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Projesinin eğitim koordinatörlüğü, Tübitak Eğitim ve İletişim Projeleri Değerlendirme Komisyonu üyeliği gibi görevleride üstlenmiştir.


Yazının kaynağı: Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com

Yazının bağlantısı: https://kitap.cokbilgi.com/roman/resimleriyle-cocuk-haluk-yavuzer-kitap-yorumu/

URLs in this post:

[1] iletişim: https://www.cokbilgi.com/yazi/iletisim/

[2] resmi: https://www.cokbilgi.com/tag/resmi-dil-nedir/

[3] Haluk Yavuzer: https://kitap.cokbilgi.com/etiket/Haluk-Yavuzer/

[4] kitabı: https://kitap.cokbilgi.com/

[5] anlatım: https://www.cokbilgi.com/yazi/anlatim-bicimleri/

[6] sözlü: https://www.cokbilgi.com/yazi/sozlu-edebiyat/

[7] kişilik: https://www.cokbilgi.com/yazi/ataturkun-karakter-kisilik-ozellikleri/

[8] kompozisyon: https://www.cokbilgi.com/yazi/kompozisyon/

Copyright © 2014 Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com. All rights reserved.