- Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com -

tanrı dağı ziyafeti, özeti

Ülkenin diktatörü Kantamel Tanrı dağı [1]nda bir evde av partisi düzenler. Bu partide diktatörün kızı, karısı, parti başkanı, başvekil, dahiliye nazırı, doktoru gibi kendi yakınları bulunmaktadır. Eğlencede diktatörün otuz yıl önce öldürtmek istediği general arkadaşının oğlu da telsizci bir asker olarak bulunmaktadır. Diktatör kızını eğlencede bulunan Amerikan elçisiyle evlendirmeyi düşünmektedir.fakat kızı elçiyi sevmemektedir. Kızı Ayel çocukluk arkadaşı olan telsizciyi sevmektedir.

Diktatör Kantamel avdan döndüğünde birkaç saat arayla gelmiş üç tane telgraf geltirirler. Bu telgraflar seçimle ilgildir. İlk telgrafta yazana göre açılan sandıklara göre parti ikinci sıradadır ve başkentin [2] bazı kısımlarında ayaklanmalar olmuştur, fakat polis asayişi sağlamaktadır. Diktatör telgrafı okuduğu zaman herkez dehşete düşmüştür. Dahiliye nazırı, vali, başvekil merkez dönmek isterler. Fakat diktatör onlara engel olur. Herkez ikinci telgrafıda okumasını ister. Diktatör ikinci telgrafıda okur. Telgrafa göre ülkenin on ilinde parti ikinci sırada, sadece dört ilde birinci siradadır. Diktatör telgrafı okuduğu andan itibaren salondakilerin keyfi iyice kaçmıştır. Kimsenin yemek [3] yiyecek hali yoktur. Bazıları diktatöre ufak saygısızlıklar bile yapmıştır.

Diktatör nihayet üçüncü telgrafıda okuduğu zaman partisinin kaybetmiş olduğunu ve yeni yönetimdekilerin ihtilal yaptıklarını ve kendilerini öldürmek için yola çıkmış olduklarını öğrenirler. Artık birçoğunun diktatöre saygısı kalmamıştır. Komutan Mola bir bölük asker [4] ve elçiyle birlikte kaçar. Bu arada harekatın başında diktatörün yıllar önce affettiği general Erhan’ın olduğunun haberi gelir. Diktatörün yakınları sürekli diktatörü suçlamaktadırlar. atasözleri [5]
Herkezin birbiriyle tartıştığı bir anda general Erhan’ın askerlerle birlikte eve iyice yaklaştığı haberi gelir. Diktatör gidip vuruşucağını söyler. Kimse arkasından gelmez. Diktatör dışarı çıktığında birkaç el silah sesi duyulur ve ardından kapı açılır. İçeri önce General Erhan girer. İçeridekiler canlarının bağışlanması ümidiyle; yaşasın General [6] Erhan, yaşasın kurtarıcımız gibi sloganlar atarlar.

General Erhan [7]’ın ardından içeri diktatör girer. Herkez çok şaşırır. Çünkü onun az önce öldüğünü sanırlar. Diktatör, komutan Mola ve telsizci asker dışında diğerlerinin bilmedikleri bir nokta vardır. Aslında kendi partileri birinci gelmiştir. Öteki parti hiçbir ilde birinci gelmemiştir. General Erhan’sa sadece eski dostunun daveti üzerine gelmiştir. Bütün bu olanları diktatör kendi planlamıştır. İçerdekiler gerçeği öğrendikleri zaman çok utanırlar. Artık diktatör’ün yüzüne bakacak halleri kalmaz. Fakat diktatör onları affeder. Çünkü hayatı boyu bu tür yalakalara alışmıştır. Düzenlediği oyun sayesinde onları daha da yakından tanımış olur.

Arka Kapak Bilgisi

Sahne yarı karanlıktır. Arka salonda kahkahalar, haykırışmalar, alkış ve düdük gürültüleri ile dansedilmekte, çiftlerin gölgeleri kuvvetle aydınlanmış buzlu camlar üzerinden geçmektedir. Şerif Ali Dayı ıskarpinlerinden birini çıkararak sağdaki koltuklardan birine tünemiş bu gölgeleri seyretmektedir. Başında melon biçimi bir fötr şapka vardır. Koltuğun yanında bir bavul, bir sepet, bir de şemsiye duruyor. Huriye soldaki kapıdan girer. Yaşına uymayan bir gece elbisesi ve baş tuvaleti.

Kitap Bilgileri

Adı: Tanrı Dağı Ziyafeti
Yazarı: Reşat Nuri Güntekin
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: İnkılap Yayınları
Basım Yılı: 2008

Kitabın Konusu

Kitapta Ortaasya [8]’da Karkum cumhuriyetinde bir diktatörün etrafındaki insanların tanımak için yaptığı bir oyun anlatılmaktadır.

Kitabın Ana Fikri

Etrafımızdaki insanları seçerken çok dikkatli olmalıyız. Onların gerçek dost olup olmadıklarına iyice kanaat getirdikten sonra onlarla dostluk kurmalıyız.

“Reşat Nuri Güntekin” – Hakkında Bilgi

Cumhuriyet dönemi Türk romanının en önemli isimlerden birisi de, hiç kuşkusuz Reşat Nuri Güntekin’dir. 1889 İstanbul doğumlu olan yazar, yüksek öğrenimini Darülfunun Edebiyat fakültesinde yaptıktan sonra 1931 yılına dek öğretmenlik, 1931-39 yılları arasında ise Milli Eğitim müfettişliği görevlerinde bulunmuş, 39-43 döneminde TBMM’ye seçilip, 7 Aralık 1956’da yaşama veda etmişti.

Edebiyat yaşamı 1918 de Cemal Nimet takma adıyla yazdığı ve Zaman [9] gazetesinde tefrika edilen “Harabelerin Çiçeği” romanıyla başlar. Kısa bir süre sonra, 1922 de, bu kez Vakit gazetesinde yayınlanan “Çalıkuşu” romanı ile ünlendiğini görüyoruz. O yılların atmosferi düşünüldüğünde, -bu romanın merkezine oturmuş- Anadolu’da yaşamayı seçen idealist aydın Türk kadını tiplemesinin yaratttığı heyecan kolayca anlaşılabilir. Aslında, 1928 yılına, yani “Yeşil Gece [10]”ye kadar, Reşat Nuri”nin yapıtlarında macera ve duygusal yönler ağırlıktadır. Ancak, bu ilk dönem romanlarında bile yeni kurulmakta olan devletin toplumsal sorunlarını gerçekçi biçimde gözlemekten geri kalmayan yazar, ikinci dönem romanlarında bütünüyle bozulan insani ilişkileri, ahlak ve moral değerleri ele alır(özellikle “Yaprak Dökümü”nde). En sona gelindiğinde ise -“Kavak Yelleri“- romanından yansıyan tam bir düş kırıklığı, Cumhuriyet ideolojisinin bir tür iflasıdır.


Yazının kaynağı: Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com - https://kitap.cokbilgi.com

Yazının bağlantısı: https://kitap.cokbilgi.com/roman/tanri-dagi-ziyafeti-resat-nuri-kitap-ozeti/

URLs in this post:

[1] Tanrı dağı: https://www.cokbilgi.com/tag/tanri-daglari/

[2] başkentin: https://www.cokbilgi.com/yazi/turk-devletlerinde-baskentler/

[3] yemek: https://www.cokbilgi.com/yazi/eski-turklerde-yemek-kulturu/

[4] asker: https://www.cokbilgi.com/yazi/asker-sozleri-1-guzel-sozler/

[5] atasözleri: https://atasozleri.cokbilgi.com/

[6] General: https://www.cokbilgi.com/yazi/askeri-rutbeler-siralamasi-tsk-ordu-nelerdir/

[7] Erhan: https://kitap.cokbilgi.com/roman/yarali-asklar-erhan-bener-ozeti/

[8] Ortaasya: https://www.cokbilgi.com/yazi/turklerin-ana-yurdu/

[9] Zaman: https://www.cokbilgi.com/yazi/durduramadigin-zamana-tutunmak/

[10] Yeşil Gece: https://kitap.cokbilgi.com/roman/yesil-gece-resat-nuri-guntekin-ozeti/

Copyright © 2014 Kitap özeti, roman özeti | Çokbilgi.Com. All rights reserved.